JUKO: Korona aiheutti julkisaloille jaksamisen hätätilan – koronalisästä nyt paikallisen sopimisen näytön paikka, palkitsemisen mallit sovittava työpaikoilla koko julkisella sektorilla

14.12.2020 13:31

"Käsillä on työssäjaksamisen hätätila, joka koskettaa poikkeuksellisen rankasti useita ammatteja ja tehtäviä. JUKOon ja sen edustamiin liittoihin on oltu yhteydessä työpaikoilta, joissa henkilöstö venyy äärimmilleen terveytensä uhalla", JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren ja hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO vetoaa työnantajiin, jotta ne nostaisivat koronalisän ja henkilöstön jaksamisen paikallisen sopimisen ytimeen.

- Esitämme, että palkitsemisen mallit sovitaan työpaikoilla kautta koko julkisen sektorin. Erittäin tärkeää on korvata myös lisääntynyt työn vaativuus ja työkuorma, JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen tähdentää.

- Käsillä on työssäjaksamisen hätätila ja tilanne koskettaa poikkeuksellisen rankasti useita ammatteja ja tehtäviä. JUKOon ja sen edustamiin liittoihin on oltu yhteydessä työpaikoilta, joissa henkilöstö venyy jatkuvasti äärimmilleen terveytensä uhalla.

Lähes 200 000:n julkisaloilla työskentelevän akavalaisen työ- ja virkaehtosopimukset neuvotteleva JUKO muistuttaa, että työn organisointi, työ- ja vapaa-aikajärjestelyt, työvuorot ja lepoajat ovat julkisella sektorilla asioita, joista voi varsin laajasti sopia työpaikalla toisilla tavoin kuin virka- ja työehtosopimuksissa.

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren huomauttaa, että vajaan vuoden aikana julkisaloilla työskentelevät ovat ottaneet työssään vastaan jo kaksi korona-aaltoa.

- Ennen rokotteella saavutettavaa kattavaa suojaa edessä voi olla vielä uusia sairastumispiikkejä, jotka kuormittavat julkista sektoriamme poikkeuksellisella tavalla.

- Julkisalojen työnantajien kuntien, valtion, yliopiston ja kirkon on nyt mahdollista osoittaa hyvä suunta paikalliselle sopimiselle. Kriisi tarjoaa aina myös mahdollisuuden tehdä asiat paremmin ja toisin, JUKOn Luukkainen ja Löfgren painottavat.

• JUKO sopii virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja kuntia lähellä olevilla Avainta-aloilla. Lisäksi neuvottelujärjestö sopii työehtosopimukset Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

• Kunta-alan 420 000 palkansaajasta joka kolmas kuuluu JUKOn neuvottelemien virka- ja työehtosopimusten piiriin. Valtion sopimusten piirissä on 72 000 palkansaajaa, heistä 42 000 kuuluu jukolaisiin liittoihin.