Kiire haittaa hyvinvointialueiden valmistelua – JUKO selvitti: vaikutusten arvioinnissa paikoin merkittäviä puutteita

16.1.2022 06:00

"Jos valmistelua ei tehdä kunnolla eikä asiantuntevaa henkilöstöä ole riittävästi tai heitä ei kuulla, soteuudistuksen onnistumisen mahdollisuudet ovat heikot", JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren huomauttaa.

Vuoden kuluttua toimintansa aloittavat hyvinvointialueet, joiden tehtäviä valmistellaan parhaillaan kunnissa ja valmistelutoimielimissä.

Julkisalojen akavalaisia edustava JUKO kysyi tammi–joulukuun vaihteessa yhteensä 568:lta valmistelua tuntevalta pääluottamusmieheltä tai siihen osallistuvalta korkeasti koulutetulta työn sujuvuudesta ja etenemisestä.

- Liittoihin kantautui syksyn aikana tietoja valmistelun takkuamisesta ja uupumuksesta, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren kertoo.

Erityisen huolestuttavana JUKO pitää sitä, että hyvän hallinnon periaatteet ovat paikoin jäämässä kiireen jalkoihin, kun resurssien riittävyys, valmistelun avoimuus ja vaikutusten arviointi koettiin ”erittäin” tai ”melko huonoksi”.

Lähes 35 prosenttia 148 vastanneesta oli tätä mieltä. Eniten ongelmista valmistelussa raportoitiin Varsinais-Suomesta, Pirkanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta.

Henkilöstö vailla ääntä

Vastauksissa korostuu myös kiire ja se, että asiantuntijahenkilöstö kokee jääneensä valmistelussa vaille ääntä. Liiallisesta kiireestä kertoi peräti 70 prosenttia.

- Hyvinvointialueiden perusta luodaan nyt. Jos valmistelua ei tehdä kunnolla eikä asiantuntevaa henkilöstöä ole riittävästi tai heitä ei kuulla, soteuudistuksen onnistumisen mahdollisuudet ovat heikot, Löfgren huomauttaa.

- Valmistelu ratkaisee, miten henkilöstön siirtyminen kunnista hyvinvointialueiden palvelukseen onnistuu. Sote-lainsäädäntö ja uudet rakenteet eivät yksin takaa uudistuksen onnistumista, kun käytännössä muutos on kunnista hyvinvointialueille siirtyvien työntekijöiden käsissä.

Suomalaiset äänestävät tammikuussa historian ensimmäisissä aluevaaleissa, joissa valitaan 21 hyvinvointialueen päättäjät aluevaltuustoihin.

- Aluevaltuustoilla on edessään vaativa tehtävä luotsata soteuudistus maaliin. Poliittiset päätökset ja lainsäädäntö eivät tee arjen uudistusta, sen tekevät ammattilaiset osaavan operatiivisen johdon tukemana.

Hyvinvointialueille siirtyy kunnista yli 170 000 palkansaajaa vuoden 2023 alusta.

JUKO toteutti Webropol-kyselyn yhdessä Akavan Erityisalojen ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen kanssa 23.11.–7.12.2021.

Teksti | Jaana Pohja JUKO

Lue aiheesta tuorein blogi: Uusi aluevaltuutettu! Katse valmistelun resursseihin | 7.2.2022