Blogi: Uusi aluevaltuutettu! Katse valmistelun resursseihin

7.2.2022 08:31

Kiire, resurssipula ja huoli asianmukaisen hallinnon toteutumisesta esillä hyvinvointialueiden valmistelussa. JUKO kysyi jäsenjärjestöjensä kanssa, mitä kuuluu muutoksen tekijöille. "Vielä ei ole myöhäistä muuttaa suuntaa", kirjoittavat Akavan Erityisalojen neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen.

Vuoden 2023 alussa toteutuu Suomen historian suurin liikkeenluovutus, jolloin satojatuhansia sosiaali- ja terveydenhuollon osaajia siirtyy uusien työnantajien palvelukseen. On tärkeää, että uudet työnantajayksiköt pystyvät heti alusta alkaen vastaamaan kaikista niistä velvoitteista, joita työnantajalle kuuluu.

JUKO ja jukolaiset liitot herättelivät aluevaalien alla keskustelua hyvän hallinnon toteutumisesta uusien hyvinvointialueiden valmistelussa.

Teimme valmistelutyössä mukana oleville henkilöille ja jukolaisille pääluottamusmiehille kyselyn, jonka tulokset eivät valitettavasti olleet kaikilta osin mairittelevia. Kiire, riittämättömät resurssit ja huoli asianmukaisen hallinnon toteutumisesta nousivat vahvasti esiin.

”Teen useamman henkilön töitä yhden henkilön palkalla ja työajalla”, tiivisti eräs vastaajista.

Noin kolmannes 144 vastaajasta oli huolissaan valmistelun avoimuudesta, vaikutusten arvioinnista ja valmisteluun varattujen resurssien riittävyydestä. Puolet kyselyyn vastanneista arvioi, ettei henkilöstöä ole kuultu riittävästi valmistelussa

Osa vastaajista antoi valmistelusta hyviä arvioita. Esimerkiksi 62 prosenttia piti valmistelutyön asiantuntemusta ja osaamista hyvänä.

Moni jäsenemme tekee nyt vate-valmistelua oman toimen ohella ja avoimissa vastauksissa oli huolestuttavia kuvauksia tuplaroolin haastavuudesta. Vastaajista 45 prosenttia arvioi, ettei oma työaika riitä vate-valmistelutyöhön.

Työnantaja ei ole resusoinut valmistelutyöhön työaikaa. Mitään osuutta perustyöstä ei ole otettu pois. Valmistelutyöhön menee noin kaksi työpäivää viikossa, kertoo toinen.

Uusilla aluevaltuustoilla on nyt edessään näytön paikka hyvinvointialueiden valmistelun ohjaajina. Vielä ei ole missään tapauksessa liian myöhäistä, vaan esimerkiksi valmistelun vaatimaan henkilöresurssiasiaan on edelleen mahdollista puuttua.

On selvää, että nyt alkava valtuustokausi on kullekin hyvinvointialueelle niiden tulevan kehityksen kannalta keskeisen tärkeä. Tämän vuoden aikana päätetään niistä raameista, joissa kukin hyvinvointialue jatkossa toimii.

Kirjoittajat

Akavan Erityisalojen neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen

JUKO kysyi jäsenjärjestöjensä kanssa, mitä kuuluu muutoksen valmistelijoille: Kiire haittaa hyvinvointialueiden valmistelua – JUKO selvitti: vaikutusten arvioinnissa paikoin merkittäviä puutteita | 16.1.2022