Kunta-alan työriitojen sovittelu jatkui maanantaina

28.3.2022 18:00

Kunta-alan sovittelu on jatkunut maanantaina. JUKO on valmiudessa käsittelemään valtakunnansovittelijan sovintoesitystä.

Kunta-alan työriitojen sovittelu on jatkunut koko päivän valtakunnansovittelijan toimistossa tänään maanantaina 28. maaliskuuta.

JUKOn hallinto on valmiudessa ja kokoontuu tarvittaessa käsittelemään valtakunnansovittelijan sovintoesitystä.

Tutkimus vahvistaa tavoitteiden tärkeyden

JUKO tavoittelee neuvotteluissa vähintään 2 prosentin yleiskorotusta vuodelle 2022 sekä monivuotista palkkaohjelmaa.

Näitä tavoitteita vahvistaa JUKOn ja tutkimuslaitos Kantar Publicin toteuttama kyselytutkimus julkisen sektorin palkansaajista.

Tutkimuksen mukaan julkisalan työntekijät ovat todella sitoutuneita ja ylpeitä omasta ja koko julkisen sektorin työstä. Samaan aikaan monella on työmäärä koronan takia kasvanut entisestään ja yli puolet kokee palkkansa liian pieneksi tehtävien vaativuuteen nähden.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kuntasektorin sopimusneuvotteluista kotisivullamme. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

JUKO, Jyty ja JHL: Kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto uudelleen käyttöön | 28.3.2022

JUKO | Korona lisäsi joka kolmannen työmäärää julkisella sektorilla – ”Väki on huippuunsa sitoutunutta” | 27.3.2022

JUKO | Kunta-alan mielenosoitus Helsingissä 5. huhtikuuta – ”Enää emme odota” | 23.3.2022

JUKO | Katso tästä JUKOn lakonuhat ja muut painostustoimet kunta-alalla | 23.3.2022

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.