Kunta-alan tiistain aiheina palkkavertailu ja pääsopimus

15.3.2022 12:45

Kunta-alan sovittelussa tiistain teemana oli palkkavertailu kunta-alan sekä yksityisen sektorin välillä. Osapuolet kävivät läpi myös pääsopimukseen liittyviä näkökulmia sovittelutapaamisessaan 15. maaliskuuta.

Neuvotteluissa JUKOn tavoitteena on vähintään 2 prosentin yleiskorotus vuonna 2022 koko kunta-alalle sekä monivuotinen palkkaohjelma, joka tasaa kuntasektorin palkkaeroja yksityissektoriin verrattuna. Samalla se lisäisi kuntien ja hyvinvointialueiden veto- ja pitovoimaa työnantajina.

JUKO korostaa, että poliitikkojen on nyt kyettävä tekemään arvovalintoja kuntasektorin palkansaajien eduksi. JUKOn mielestä on epärealistista ajatella, että laadukkaita palveluja voidaan ylläpitää maksamalla tehtävien vaativuuteen nähden alimitoitettuja palkkoja.

Seuraava tapaaminen valtakunnansovittelijan luona on keskiviikkona 16. maaliskuuta. Silloin tarkastelu kohdentuu kullakin sopimusalalla auki oleviin asioihin.

Lakkovaroitus myös Turkuun ja Ouluun

JUKO ja JAU julistivat tänään tiistaina kolmannen lakkovaroituksensa vauhdittamaan kunta-alan sopimusneuvotteluja. Myös tämä lakkovaroitus on kaksipäiväinen ja toteutuisi Turussa ja Oulussa 6.–7. huhtikuuta.

Kaksi aiempaa varoitusta on annettu 23.–24. maaliskuuta Rovaniemelle ja Jyväskylään ja 29.–30. maaliskuuta Tampereelle ja Kuopioon.

JUKO ja JAU ovat julistaneet kunta-alalle myös uuden ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa maanantaina 21.3. päättyy sunnuntaina 27.3. Ensimmäinen seitsenpäiväinen kielto päättyi 13. maaliskuuta.

JUKO korostaa, että lakot voidaan estää sillä, että kunta-alan sopimukset syntyvät ennen lakkojen alkua.

Sopimukseton tila 1. maaliskuuta lähtien

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti kunta-alan sopimusneuvottelut 28. helmikuuta jättämättä tarjousta, ja kuntasopimuksen piiriin kuuluvat palkansaajat siirtyivät sopimuksettomaan tilaan 1. maaliskuuta.

Valtakunnansovittelijan luona asioiden käsittely alkoi 7. maaliskuuta.

Kunta-alan neuvottelupöydässä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kuntasektorin sopimusneuvotteluista kotisivullamme. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Oulua ja Turkua koskevan lakkovaroituksen – jo kolmas lakkovaroitus kunta-alan sopimusneuvotteluissa | 15.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty: Kunta-alalle uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto | 14.3.2022

JUKO | Kunta-alan osapuolet keskustelivat jälleen maanantaina | 14.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Tamperetta ja Kuopiota koskevan lakkovaroituksen kunta-alan sopimusneuvotteluissa | 11.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Jyväskylää ja Rovaniemeä koskevan lakkovaroituksen vauhdittamaan KT:n keskeyttämiä kunta-alan sopimusneuvotteluja | 7.3.2022

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.