Mitä mieltä? Luottamusmies on JUKOn paikallinen käyttöliittymä

23.4.2021 08:40

"JUKOn vaikuttavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää on tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö jukolaisten luottamusmiesten kesken", kirjoittaa OAJ:n 1. varapuheenjohtaja ja jyväskyläläinen pääluottamusmies Petri Kääriäinen. Blogisarjassamme JUKOn hallituksen jäsenet valottavat työelämän ja työmarkkinoiden ajankohtaisia käänteitä. Toukokuussa tällä paikalla Tieteentekijöiden toiminnanjohtaja Johanna Moisio.

JUKOn päätehtävä on edistää valtakunnallisissa neuvotteluissa julkisella sektorilla työskentelevien korkeakoulutettujen etuja, mutta myös toteuttaa tämä tehtävä paikallisissa neuvotteluissa. Paikallinen neuvottelutoiminta onkin perusrutiinia pääluottamusmiehille.

JUKOn pääluottamusmiehet lähettivät maaliskuussa lähes kaikille julkisen sektorin työnantajille samanaikaisen neuvottelupyynnön koskien korona-ajan aiheuttaman työn vaativuuden ja vastuullisuuden lisäyksestä palkanlisää. Korvaamistarpeet ja -perusteet vaihtelevat paikallisesti ja koronaepidemian takia tehtyjen paikallisten ratkaisujen mukaan.

Paikallisessa vaikuttamisessa on tärkeää, että se tapahtuu tosiasioihin perustuen ja tosiasiat tunnustaen.

Osalla työntekijöistä ja asiantuntijoista poikkeusolosuhteet ovat vaikeuttaneet työntekoa, jopa mullistaneet sen täysin. Osalla koronapandemia ei ole vaikuttanut kovinkaan paljon muuhun kuin työnteonpaikkaan. Neuvottelua ei voi käydä ilman paikallisten olosuhteiden, työntekijöiden työsisältöjen ja vakiintuneiden työtapojen tuntemusta.

Pääluottamusmiesten luottamustoimen hoitamisen edellytykset vaihtelevat valtavasti.

Pienimmissä kunnissa pääluottamusmies hoitaa samoja neuvotteluja kaikkien jukolaisten jäsenten osalta oman toimensa ohella ilman merkittävää työajan käyttöä. Suuremmissa kaupungeissa JUKOlla on useita päätoimisia pääluottamusmiehiä eri sopimusaloilla. Meitä kaikkia yhdistää se, että olemme jäsenten ja työnantajien suuntaan JUKOn käyttöliittymä.

JUKOn vaikuttavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää on tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö jukolaisten luottamusmiesten kesken. Tapahtuupa se saman työnantajan eri liittojen (pää)luottamusmiesten tai eri kunnissa toimivien pääluottamusmiesten välillä.

Samaan suuntaan vetämällä ja keskinäisellä yhteispelillä saamme monialaisuuteemme vaikuttavuutta ja työn iloa. Hyötyjinä ovat JUKOn kaikkien liittojen jäsenet.

JUKO on päättänyt tiivistää liittojensa ja eri sopimusalojensa välistä koordinaatiota valtakunnallisissa neuvotteluissa. Neuvottelutulokset pyritään vahvistaman sopimuksiksi vasta, kun kaikki sektorit ovat päässeet maaliin. Tällaista ajattelua kannattaa edistää myös paikallisissa neuvottelutilanteissa siihen soveltuvilla menettelyillä.

Välttämätöntä on tunnistaa myös se, että JUKO koostuu neuvotteluvoimaltaan ja jäsenmäärältään eri kokoisista liitoista, jotka kaikki ovat hakemassa parannusta suhteessa siihen, mitä ne olisivat yksinään.

Minulla on ollut etuoikeus toimia JUKOn hallituksessa viimeiset viisi vuotta ammattijärjestöni OAJ:n yhtenä edustajana. Se lisäarvo, jonka koen hallitukseen tuoneeni, on tullut Jyväskylän kaupungin pääluottamusmiehen roolini kautta.

Petri Kääriäinen

Kirjoittaja on JUKOn hallituksen jäsen, OAJ:n 1. varapuheenjohtaja ja jyväskyläläinen pääluottamusmies.

Mitä mieltä? Lakimesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilanter | Työaikajoustot kuuluvat etätyöhön myös valtiolla | 15.3.2021