Puolustusvoimien henkilöstöryhmät peräävät budjettiriihessä rahoitusta vanhentuneen työaikalain uudistamiseksi

6.9.2021 09:56

JUKOn jäsenjärjestöjen kyselyt kertovat karua kieltä sotilaiden työssäjaksamisesta.

Puolustusvoimissa työskenteleviä sotilaita ja siviilejä edustavat henkilöstöjärjestöt peräävät tasa-arvoa työaikalakiin.

Rahoituksen tarve on järjestöjen viimeisten tietojen mukaan noin 20 miljoonaa euroa ja työaikalain muuttamiseen on löydyttävä tahtoa ja sen rahoittamiseen on osoitettava resurssit hallituksen budjettiriihessä.

Järjestöt kertovat tiedotteessa, että työaikalainsäädännön uusiminen on jumiutunut virkamiesten vastustukseen, samalla kun eduskunnan puolustusvaliokunta kiirehtii työaikalain päivittämistä. Erityisesti valiokunta nostaa esille Puolustusvoimien henkilöstön kärsimän epätasa-arvon suhteessa muihin valtion työntekijöihin.

Vanhentunut laki ja henkilöstövajaus uuvuttavat Puolustusvoimien työntekijät

Sotilaita edustavista JUKOn jäsenjärjestöistä Upseeriliitto ja Päällystöliitto ovat julkistaneet jäsenkyselyidensä tulokset, jotka osoittavat, että ammattisotilailla on vakavia työssäjaksamisen ja palautumisen ongelmia.

- Työaikasuojelun on vastattava puolustusvoimissakin nykypäivän työelämän vaatimuksiin, sillä henkilöstö on puolustusvoimien suorituskyvyn kivijalka ja sen kestämistä on tuettava, muistuttaa Päällystöliiton puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen.

- Tutkimuksemme mukaan palautuminen sotaharjoituksesta kestää useamman päivän. Henkilöstölle on turvattava riittävä lepo ja jaksaminen, vaatii Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

- Kyllä esimerkiksi viisi päivää kestävän sotaharjoituksen jälkeen olisi kohtuullista saada vähintään yksi päivä vapaata palautumista varten, huomauttaa Siviilijohtajien, erikoisupseerien ja asiantuntijoiden liiton puheenjohtaja Lasse Lahdenmaa.

- Puolustusvoimien henkilöstö unohdettiin uudistettaessa yleistä työaikalakia, joka astui voimaan viime vuoden alussa. On korkea aika saada myös Puolustusvoimien työaikalaki vastaamaan nykyajan työelämän vaatimuksia”, toteaa Maanpuolustuksen Insinöörit MPI:n puheenjohtaja Aki Pöyry.

Muissa Pohjoismaissa työolosuhteet ovat kunnossa ja 16–18-tuntisia työpäiviä kompensoidaan riittävällä vapaa-ajalla.

Jukolaisista ammattijärjestöistä kannanottoon osallistuivat Upseeriliitto, Päällystöliitto, Siviilijohtajien, erikoisupseerien ja asiantuntijoiden liitto sekä Maanpuolustuksen Insinöörit MPI.

Muut kannanottoon osallistuneet järjestöt ovat Aliupseeriliitto, JHL, Konepäällystöliitto ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL.

Sotilaiden työssäjaksaminen puhuttaa – Upseeriliiton kysely osoittaa jaksamisongelman, Puolustusvoimien selvitys kertoo toista | 17.12.2020

Blogi: Väsynyt sotilas on turvallisuusriski maallemme ja poissaoleva perheelleen | 16.5.2019