Taideyliopisto näyttää mallia ja vakinaistaa 80 opettajaa ja tutkijaa

25.3.2021 12:47

JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho painottaa, että luottamusmiehet, liitot ja JUKO ovat tehneet vuosia järjestelmällisesti työtä määräaikaisuuksien vähentämiseksi. "Erityisen merkittävä työpanos tässä on ollut luottamusmiehillä."

Taideyliopisto näyttää mallia ja vakinaistaa 80 opettajaa ja tutkijaa. Vakinaistamisten taustalla on työtuomioistuimen joulukuinen päätös kahden Taideyliopiston professorin työsuhteen määräaikaisuuden perusteista.

Työtuomioistuimen päätöksen jälkeen Taideyliopisto kutsui koolle yhteistoimintaneuvottelut ja tarkasteli yhteensä 186:n opetus- ja tutkimustehtävissä työskentelevän, kokonaistyöajan piiriin kuuluvan työntekijän määräaikaisen työsuhteen perusteet.

JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho painottaa, että luottamusmiehet, liitot ja JUKO ovat tehneet vuosia järjestelmällisesti työtä määräaikaisuuksien vähentämiseksi.

- Tai­dey­li­opis­to näyttää nyt mallia vakinaistamalla 80 opettajan ja tuntiopettajan tehtävää. Pitkäjänteinen edunvalvontatyömme tuottaa tulosta ja erityisen merkittävä työpanos tässä on ollut luottamusmiehillä.

Joulukuisen ratkaisun jälkeen taideyliopistossa käynnistettiin positiiviset yt-neuvottelut. Päätöksessään työtuomioistuin katsoi taidealan opetustehtävän luonteen riittämättömäksi perusteeksi määräaikaisuudelle ja piti tarkastelussa olleita työsuhteita toistaiseksi voimassa olevina.

- Muiden yliopistojen soisi seuraavan taideyliopiston esimerkkiä, Aho huomauttaa.

Jatkossa professorin ja lehtorin tehtävät ovat Taideyliopistossa pääsääntöisesti vakituisia tehtäviä. Määräaikaisina säilyvät myös jatkossa esimerkiksi tohtorikoulutettavat, vierailevat asiantuntijat ja sijaiset. Yt-neuvottelut päättyivät yksimielisinä 12. maaliskuuta.

JUKO | Työtuomioistuin aloittaa Taideyliopiston määräaikaisuuksien käsittelyn perjantaina | 12.11.2020

Tausta

  • Työtuomioistuin (TT) ratkaisi joulukuussa kaksi tapausta, joissa molemmissa Taideyliopistossa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä Professoriliiton jäsen vaati työsuhteen vahvistamista toistaiseksi voimassa olevaksi.
  • Tuomioissaan Työtuomioistuin hyväksyi JUKOn ja Professoriliiton vaatimukset ja totesi, että työsopimukset oli tehty työnantajan aloitteesta määräaikaisiksi ilman perusteltua syytä, ja siksi niitä on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina.
  • Työtuomioistuin totesi, että ”yliopisto ei ollut esittänyt riittävää selvitystä siitä, miksi taidealan opetustehtävän erityispiirteisiin liittyvät, sinänsä oikeutetut tavoitteet olisivat olleet saavutettavissa vain niin, että tieteellisin ansioin tehtävään valittu professori työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa”.