Työt lisääntyivät, palvelut heikkenivät, eettinen kuorma kasvoi – Tampereen yliopiston pääluottamusmiesten selvitys kertoo ajasta jälkeen yt-neuvottelujen

8.11.2022 08:37

Sitoutuminen työhön ei ole vähentynyt. Monia vaivaa kuitenkin nyt eettinen stressi, kun työkuorma ja resurssit eivät kohtaa henkilöstövähennysten jälkeisessä maailmassa.

Enemmistöllä Tampereen yliopiston hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstöä työt ovat lisääntyneet viime syksyn yt-neuvottelujen jälkeen, kertoo yliopiston pääluottamus- ja varapääluottamusmiesten kesäkuussa toteuttama kysely.

Työmääränsä arvioi kasvaneen vastaajista 65 prosenttia. Uusia tehtäviä kertoi saaneensa 63 prosenttia, kun samaan aikaan tehtäviä oli poistunut vain 16 prosentilta vastaajista.

- Hallinto- ja tukipalvelusta irtisanottujen tehtävät eivät ole poistuneet vaan siirtyneet joko jäljelle jääneille hallinnon ja tukipalvelujen työntekijöille tai opettajille ja tutkijoille, pääluottamusmiehet huomauttavat tiedotteessaan.

Vastaajat arvioivat, että puutteita on työn organisoimisessa, mikä johtaa väärään ajankäyttöön, kun työaikaa kuluu muun muassa prosessien selvittämiseen. Myös opetus- ja tutkimushenkilöstölle on siirtynyt tukipalvelujen aiemmin hoitamia tehtäviä.

- Yliopistotyönantajan tavoite ydintoimintojen vahvistumisesta ei selvityksen mukaan näytä toteutuneen. Sen sijaan ydintoiminnan mahdollisuudet näyttävät heikentyneen, joissain tapauksissa jopa vaarantuneen, huomauttaa Tampereen yliopiston jukolainen pääluottamusmies Sinikka Torkkola.

- On hämmentävää, että huipputuloksiin pyrkivän yliopiston toiminta rakentuu työntekijöiden venymiseen.

Kysely osoittaa myös, että vähemmän kuin joka viides vastaaja oli samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan yliopistossa kohdellaan työntekijöitä yhdenvertaisesti. Kyselyn tulokset seuraavat 2022 työhyvinvointiselvityksen ja Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmästä tehdyn arvioinnin tuloksia, joiden mukaan Tampereen yliopiston työnantajamaine on heikentynyt.

Henkilöstöä viime syksyn yt-neuvotteluissa edustaneet pääluottamusmiehet ja varapääluottamusmiehet kysyivät kesäkuussa, miten henkilöstövähennykset ja organisaatiouudistus ovat vaikuttaneet työskentelyolosuhteisiin sekä hallinto- ja tukipalveluiden toimivuuteen.

Kyselyyn vastasi 526 yliopiston työntekijää. Heistä puolet työskentelee hallinto- ja tukipalveluissa ja puolet opetuksessa ja tutkimuksessa.

Tampereen yliopisto toteutti vuosi sitten syksyllä noin 1 100:aa hallinto- ja tukipalvelujen työntekijää koskevat yt-neuvottelut. Neuvottelujen lopputuloksena 213 henkilöä kutsuttiin irtisanottavaksi ja heistä 78:lle tarjottiin uutta tehtävää.

Raportti on luettavissa Tampereen yliopiston julkaisutietokannassa Trepossa

Tampereen yliopiston yt-neuvottelut päättyivät erimielisinä – yhteinen jäsentilaisuus tänään keskiviikkona kello 15 | 17.11.2021

Työehtosoppa.fi uudistui! On nyt Yliopistotes.fi | 26.10.2022