Avaintes & Seuretes | Palkankorotukset vuodelle 2024

15.12.2023 12:46

Tarkista ensi vuoden palkankorotuksesi täältä.

JUKOn hallitus vahvisti 15. joulukuuta Avaintesin optiovuoden eli ensi vuoden palkankorotukset. Samalla se vahvisti Seure henkilöstöpalvelun työehtosopimuksen (Seuretes) korotukset ensi vuodelle.

Neuvottelut kolmannen eli optiovuoden palkankorotuksista alkoivat 7. marraskuuta ja neuvottelutulos syntyi 21. marraskuuta. Sopimuskauden 1.5.2022–30.4.2025 viime ja tämän vuoden palkantarkistukset on jo toteutettu sovitusti.

Avaintes koskee noin 40 000:ta palkansaajaa. JUKO-liitoissa Avaintesin piirissä olevat jäsenet työskentelevät muun muassa hallinto- ja toimistotehtävissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa tai ict-aloilla.

Tarkista ensi vuoden palkankorotuksesi täältä

Avaintes | palkankorotukset 2024

1. helmikuuta

 • Jo aiemmin sovittu 0,3 prosentin keskitetty kehittämiserä yleiskorotuksena peruspalkassa tai siihen rinnastettavassa kuukausipalkassa.

1. toukokuuta

 • Yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 3,1 prosenttia.

1. lokakuuta

 • Paikallinen järjestelyerä 0,3 prosenttia. Paikallisten neuvottelujen takaraja on 31.8.2024. Jos erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jakamisesta päättää työnantaja.

Seuretes | palkankorotus 2024

1. toukokuuta

 • Yleiskotus nostaa tuntipalkkoja 3,4 prosenttia.

Avainta-faktat

 • Sopimus | AVAINTES
 • Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Minna Holm (JUKO) ja neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen (Terveydenhoitajaliitto)
 • Pääsopijat | JUKO, JUKOn jäsenliitot Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä Tekniikka ja Terveys KTN itsenäisinä allekirjoittajajärjestöinä, Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Avaintyönantajat AVAINTA
 • www.juko.fi/avainta/

Mikä JUKO?

 • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
 • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
 • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.