Eksoten 27 miljoonan euron palkkasopu etenee

24.9.2020 14:24

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri korjaa palkat 1. syyskuuta lukien, taannehtivat korvaukset se maksaa viimeistään 30. marraskuuta. Korjausliike koskee arviolta 400–450:tä JUKOn kuntasopimuksen piiriin kuuluvaa Eksoten työntekijää. "Mahdolliset saatavat koskevat myös jo päättyneitä työsuhteita", JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen muistuttaa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten palkkaharmonisointi etenee. Maanantaina sovintoratkaisun sisältöön tutustuivat luottamusmiehet ja henkilöstöhallinto. Tämän jälkeen työnantaja tiedottaa palkkojen korjaamisen etenemisestä viranhaltijoille ja työntekijöille.

- Odotellemme nyt informointia henkilöstölle. Yksittäisiä kyselyjä on tullut myös poislähteneiden osalta, kertoo Eksoten jukolainen pääluottamusmies Niina Eerola.

Myös JUKO järjestää luottamusmiesten kanssa infotilaisuuden Eksoten jukolaiselle henkilöstölle.

Eerola korostaa, että pitkäksi venynyt samaa työtä tekevien palkkaerojen poistaminen oli tärkeää saattaa loppuun.

- Paikallistasolla asiaan ei löytynyt ratkaisua eikä yhteisymmärrystä.

Eksoten valtuusto hyväksyi 10. syyskuuta kuntapalkansaajien pääsopijajärjestöjen (JUKO, JAU ja Sote) yhdessä KT Kuntatyönantajan kanssa elokuussa neuvotteleman sovintoratkaisun palkkojen harmonisoimiseksi.

Ratkaisu koskee kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä olevaa henkilöstöä.

Mahdolliset saatavat koskevat myös päättyneitä työsuhteita

Palkkaharmonisoinnin neuvotteluprosessiin osallistunut JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen kertoo, että Eksote korjaa palkat 1. syyskuuta lukien. Taannehtivat korvaukset työnantaja maksaa viimeistään 30. marraskuuta.

- Korvauksien maksaminen kestää, koska kyse on poikkeuksellisen isosta projektista. Korvauksen suuruus myös vaihtelee henkilöittäin.

Vattulainen painottaa, että jos työ- tai virkasuhde Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin on päättynyt 1. kesäkuuta 2018 tai sen jälkeen, nyt on syytä olla yhteydessä Eksoten jukolaiseen pääluottamusmieheen tai työnantajaan sen selvittämiseksi, onko itsellä palkkasaatavia.

Työnantaja maksaa takautuvasti palkkoja noin 27 miljoonan euron edestä. Pääluottamusmies Niina Eerola arvioi, että korjausliike koskee 400–450:tä JUKOn kuntasopimuksen piiriin kuuluvaa Eksoten työntekijää.

Palkkaepäselvyydet syntyivät, kun Eksote perustettiin vuonna 2010. Eri kuntien työntekijöiden siirtyessä töihin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin neuvoteltiin alustavasti samaa työtä tekevien palkkaerojen poistamisesta eli palkkaharmonisoinnista.

JUKOn Vattulainen huomauttaa, että palkkojen harmonisointia ei toteutettu oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla, mikä johti oikeusprosessiin.

Aiheesta lisää

Talentia: Eksoten 30 miljoonan euron palkkasaatavat alkusoitto – myös muualla on lipsuttu palkkojen harmonisoinnista (11.9.2020)

Järjestöt neuvottelivat sovun Eksote-kiistaan (19.8.2020)