Palkkaharmonisointiin kiinnitettävä enemmän huomioita sote-uudistuksessa

30.9.2020 14:07

Suunnitteilla oleva sote-uudistus ei korosta riittävästi palkkojen yhdenmukaisuutta henkilöstön siirtyessä kunnista maakuntiin. "Jos palkkaharmonisointia ei huomioida, korjaavat prosessit voivat tuoda maakunnille taannehtivasti kalliin lisälaskun, eikä se ole kenenkään etu", JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm muistuttaa.

- Palkkaharmonisointi eli samaa työtä tekevien palkkaerojen poistaminen on jäänyt sote-lakiluonnoksessa liian vähälle huomiolle. Liikkeenluovutuksessa uuden työnantajan palvelukseen siirtyvän henkilöstön palkkaus on kuitenkin lain mukaan korjattava 2–3 vuoden kuluessa kunkin palkkaryhmän korkeimpien palkkojen mukaisesti, tähdentää JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm.

- Jos palkkaharmonisointia ei huomioida, korjaavat prosessit voivat tuoda maakunnille taannehtivasti kalliin lisälaskun, eikä se ole kenenkään etu.

JUKO painottaa lausunnossaan lakiluonnoksesta, että valtion on turvattava riittävä rahoitus tuleville sote-maakunnille jo käynnistämisvaiheessa, jotta ne pystyvät huolehtimaan muun muassa palkkaharmonisoinnista syntyvistä kustannuksista.

- Olemme huolissamme myös siitä, ettei luonnoksessa edes mainita henkilöstöstä huolehtimisen eikä johtamisen tärkeyttä. Jo valmisteltaessa edellistä sote-uudistusta kuntien henkilöstö koki paljon epävarmuutta ja epätietoisuutta asemastaan, Holm kertoo.

Hän huomauttaa, että lakiluonnos korostaa välttämättömän palvelutuotannon turvaamista siirtymävaiheessa.

- Sen onnistumiseksi henkilöstö on otettava mukaan toimintojen suunnitteluun, ja osana prosessia on arvioitava muutosten vaikutusta työhyvinvointiin. Ehdotamme, että tässä hyödynnetään valtakunnallisten asiantuntijaorganisaatioiden osaamista, kuten Työterveyslaitos, THL ja työeläkeyhtiöt.

JUKO esittää lisäksi, että väliaikaishallintoon on asetettava henkilöstön edustus ja muutosprosessissa huomioidaan työsuojelu- ja luottamusmiesorganisaatioiden perustaminen.

- Näin varmistetaan, että henkilöstö saa ajantasaista tietoa ja pääsee vaikuttamaan prosessiin. Yhteistoiminnalla on mahdollista välttää monia käytännön ongelmia, säästyy rahaa ja kansalaisille taataan tasalaatuiset palvelut.

Soten lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi viime perjantaina. Lakiesitysten on määrä ehtiä eduskunnan käsittelyyn tämän vuoden puolella.

Joka kolmas yli 420 000 kuntatyöntekijästä kuuluu JUKOn sopimien virka- ja työehtojen piiriin. JUKO sopii työehdoista myös kuntia lähellä olevilla Avainta-aloilla.

Lue myös

Eksoten 27 miljoonan euron palkkasopu etenee 24.9.2020

Talentia: Eksoten 30 miljoonan euron palkkasaatavat alkusoitto – myös muualla on lipsuttu palkkojen harmonisoinnista 11.9.2020