Kirkko | Neuvottelut jatkuivat keskiviikkona tavoitteiden vaihdolla

8.2.2023 15:52

JUKO tavoittelee kirkon palkansaajille ostovoiman heikentymistä kompensoivia prosenttiperusteisia palkankorotuksia.

Neuvottelut evankelis-luterilaisen kirkon noin 20 000 palkansaajan virka- ja työehdoista jatkuivat tavoitteiden vaihdolla tänään keskiviikkona.

JUKO tavoittelee kirkon palkansaajille ostovoiman heikentymistä kompensoivia prosenttiperusteisia palkankorotuksia.

Neuvottelujen luonne muuttui sen jälkeen, kun palkkaneuvottelut kuluvan vuoden korotuksista päättyivät tuloksettomina 20. tammikuuta. Nyt pöydässä on kirkon koko virka- ja työehtosopimus, eli muun muassa palkat ja muut sopimusmääräykset sekä sopimuskauden pituus.

Neuvottelupäällikkö Anne Mikkola JUKOsta muistuttaa, että viime keväänä solmittu kirkon kaksivuotinen virka- ja työehtosopimus on irtisanottu 16. tammikuuta.

– Sopimus on irtisanottu päättymään helmikuun loppuun. Irtisanomisesta seuraa, että jos neuvottelutulosta ei synny, kirkon koko henkilöstö siirtyy sopimuksettomaan tilaan 1. maaliskuuta.

– Tämän jälkeen työpaikoilla sovelletaan vanhaa virka- ja työehtosopimusta, kunnes uusi sopimus on valmis. Myös järjestölliset toimet ovat mahdollisia sopimuksettomassa tilassa.

Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat 14. helmikuuta.

Merkittävä osa akavalaisten kirkonalan liittojen jäsenistä työskentelee pappeina, kanttoreina, diakonia- tai nuorisotyöntekijöinä. JUKO edustaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa myös hallinnon, viestinnän ja kasvatuksen tehtävissä toimivia kirkon akavalaisia.

Kirkon palkansaajien palkoista ja muista työehdoista sopivat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja työnantajien Kirkon työmarkkinalaitos.

Tuloksettomina 20. tammikuuta päättyneet palkkaneuvottelut olivat osa viime keväänä solmittua kirkon kaksivuotista virka- ja työehtosopimusta, jonka mukaan vuoden 2023 palkankorotuksista tuli sopia vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kirkko faktat

Pääsopijat | JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos

Sopimus | Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Anne Mikkola (JUKO) ja JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni (AKI-liitot)

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus koskee noin 20 000:ta palkansaajaa. Merkittävä osa akavalaisten kirkonalan liittojen jäsenistä työskentelee pappeina, kanttoreina, diakonia- tai nuorisotyöntekijöinä. JUKO edustaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa myös hallinnon, viestinnän ja kasvatuksen tehtävissä toimivia kirkon akavalaisia.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

  • Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.
  • Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.
  • Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • JUKOlla on 3 500 luottamusmiestä eri puolilla Suomea. Työpaikalla he edustavat kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.

Lue lisää