Kirkon neuvottelupöydässä valmius nopeaan sopimusratkaisuun

18.3.2020 14:31

Verkkokouksessa keskusteltiin koronaepidemian vaikutuksista neuvotteluihin sekä kirkon henkilöstöön.

Kirkon virka- ja työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin pääryhmän etäkokouksella 18. maaliskuuta. JUKOn neuvottelupäällikkö Anne Kaitaisen mukaan kirkon sopijaosapuolet ovat hyvin kriisitietoisia. - Sekä Kirkon työmarkkinalaitoksella että kaikilla kirkon palkansaajia edustavilla pääsopijajärjestöillä on pyrkimys nopeaan sopimusratkaisuun, ja tarvittaessa valmius myös lyhyempään sopimuskauteen.

Etäneuvottelun päätteeksi keskusteltiin koronapandemian vaikutuksista seurakuntien arkeen. JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni muistuttaa, ettei seurakunnissa pidä tehdä lyhytnäköisiä ratkaisuja lomauttamalla henkilöstöä tässä vaikeassa tilanteessa. - Sopimuksia, mukaan lukien kirkon yhteistoimintasopimusta, on noudatettava myös pandemian aikana.

Neuvotteluja jatketaan torstaina 19. maaliskuuta.

Lue myös
Edellinen neuvottelutiedote: Kirkon neuvotteluja jatkettiin etäyhteydellä työaikateemaasta
JUKOn hallituksen tiedote: JUKO ehdottaa, että nykytilanteessa julkisen sektorin työmarkkinaneuvotteluissa keskitytään nopeaan ratkaisuun ja tavallista lyhyempään sopimuskauteen.

.