Pääluottamusmies ja aluevaltuutettu Virve Mikkonen: ”Rohkeita muutoksia ja älykkäitä joustoja taukoihin”

26.2.2022 13:00

Rohkea suunnanmuutos terveyden edistämiseen sekä hyvinvoiva henkilöstö, joka jaksaa ja pysyy työssään. Siinä JUKOn pääluottamusmiehen Virve Mikkosen tähtäimet tuoreena aluevaltuutettuna Pohjois-Karjalassa. Menossa olevalta neuvottelukierrokselta hän toivoo älykkäitä joustoja ruokataukoihin sekä pelisääntöjä etätyöhön.

JUKOn pääluottamusmies, terveydenhoitaja Virve Mikkonen pitää tärkeänä, että hyvinvointialueen valtuusto koostuu Pohjois-Karjalassakin monien ammattialojen ihmisistä. Hänen mielestään päätöksenteko tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita sekä pelastuspuolta ja ympäristöterveydenhuoltoa tuntevia – ja näiden kaikkien ulkopuolelta myös aivan toisenlaista työtä tekeviä.

Sillä ratkaistavia ongelmia ja kehittämistä riittää.

Henkilöstöpula on Pohjois-Karjalassa kroonistumassa. Kun katsoo jukolaista vahvaa asiantuntijakenttää, niin eipä henkilöstö Siun sotelle jonota – eivät esimerkiksi psykologit, kuraattorit tai lääkärit. Eikä ole jonossa tulijoita johdonkaan puolelle.

Taukoihin älyllistä joustoa

Siun soten henkilöstöpula on johtanut siihen, että nykyiset työntekijät ovat joutuneet entistä ahtaammalle. Tämä on aiheuttanut väsymystä ja henkistä pahoinvointia.

Mikkonen toivookin sekä hyvinvointialueen valtuustotyöltä että menossa olevalta neuvottelukierrokselta tekoja ongelmien ratkaisemiseksi ja pito- ja vetovoiman parantamiseksi.

Kunta-alan ja hyvinvointialueiden neuvotteluista Mikkonen nostaa olennaiseksi asiaksi sen, että palkkojen pitää vastata tehtävien vaativuutta. Lisäksi työaikamuotoja täytyy joustavoittaa.

Taukojen pitäminen on perinteinen kuuma peruna ja puhuttanut vuosikausia niin täällä Siun sotessa kuin koko Suomessakin.

- Nyt ruokatauko on kiveen hakattu yleis- tai jaksotyöaikojen mukaan puoleksi tunniksi tai 20 minuutiksi. Kuitenkin jokainen tietää, että on työpäiviä, jolloin pystyy pitämään asianmukaisen lounastauon ja on taas päiviä, jolloin ei pysty. Henkilöstö toivookin taukoihin älyllistä joustavuutta.

Mikkosen toivomuslistalla ovat myös selkeät pelisäännöt etätyöhön. Tämä tukisi niin työntekijöitä kuin työnantajaakin.

- Ilolla näkisin myös perhevapaan laajentamisen omaishoitoon ja saattohoitoon. Tätä on JUKO pitänyt esillä aiemminkin. Miksi ei käytäntö voisi olla sama kuin sairaan lapsen hoitoa järjestettäessä?

Keskiössä väestö ja koko henkilöstö

Hyvinvointialueen valtuuston toiminnassa Virve Mikkonen toivoo yhteistyötä yli puolue- ja ammattirajojen.

Kaikilla pitää olla keskiössä hyvinvoiva pohjoiskarjalainen väestö sekä hyvinvointialueen koko henkilöstö – ei vain yksittäinen ryhmä, vaan jokainen työntekijä.

Mikkonen sanoo, että alueelliseen vetovoimaan vaikuttavat monet tekijät.

- Raha on yksi keino saada lisää henkilöstöä Pohjois-Karjalaan. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota hyvinvointialueen rakentamiseen kaikkinensa niin, että täällä on kiva tehdä töitä. Tähän vaikuttaa myös kuntien toiminta: ovatko esimerkiksi kasvatuspuolen palvelut kuten päiväkodit kunnossa. Eli tarvitsemme aitoa vuorovaikutusta ja yhteistyötä kauttaaltaan, kertoo Mikkonen, joka vaikuttaa ensimmäistä kauttaan myös Joensuun kaupunginvaltuustossa.

Tähtäin terveyden edistämiseen

Hyvinvointialueensa toimintaan Virve Mikkonen haluaa suunnanmuutosta.

Olen terveydenhoitajana aina lähtenyt siitä, että meiltä pitäisi löytyä rohkeutta aidosti kääntää sosiaali- ja terveydenhuoltoa terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Suunnanmuutos on Mikkosen mukaan tarpeen, koska vain ennaltaehkäisevän työn onnistuessa saadaan riittävästi jäämään euroja sosiaalihuollon raskaisiin palveluihin ja terveydenhuollon pakollisiin ja kiireellisiin toimintoihin.

- Oman työhistoriani aikana on käynyt niin, että aina kun rahasta on ollut tiukkaa, ruuvia on ensimmäiseksi kiristetty sairauksien ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen palveluista. Ja kun tehdään vain minimivaade, noidankehä on loputon.

Henkilöstö on sydän

Virve Mikkonen kertoo, että ennaltaehkäisyn hoitovelkaa on Siun sotessa esimerkiksi nuorten mielenterveyspalveluissa. Kouluterveydenhuollon puolella oppilaat odottavat määräaikaistarkastuksia.

Jukolaisen asiantuntijakentän työntekijöiltä sataa Mikkoselle viestiä, että henkilöstö on tiukoilla.

- Kuraattoreita on saatu hieman lisättyä, mutta koulupsykologeista on pulaa, samoin kouluterveydenhoitajista.

Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi on merkittävästi huonontunut. Ihmiset kokevat, ettei asiakkaiden tarpeisiin pystytä vastaamaan.

Mikkonen vertaa henkilöstöä ihmiskehon sydämeen. Siitä on pidettävä huolta, jotta se voi hyvin.

- Ilman hyvinvoivaa henkilöstöä ei ole myöskään laadukkaita, tehokkaita ja saavutettavia palveluita.

Teksti | Riitta Ryynänen JUKO

JUKO tarjoaa ratkaisua lepotaukoriitoihin – haussa reilu alku hyvinvointialueille | 25.2.2022

JUKO | Pääluottamusmies Sirja Kaartinen aluevaltuustoon Pirkanmaalla: ”Resurssit kuntoon ja byrokratiaa vähemmäksi” | 11.2.2022

JUKO | SOTE-neuvottelun osapuolet jatkoivat keskustelua joustavasta ruokailusta | 21.2.2022