Akava, JUKO ja YTN: Muutos työmarkkinatoiminnassa edellyttää sovittelujärjestelmän uudistamista

26.8.2021 14:02

Työehdoista sopiminen on murrostilassa. Seuraava sopimuskierros alkaa ilman yhteistä tilannekuvaa ja yhdessä sovittua työmarkkinamallia.

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa, että jokainen sopimusala neuvottelee omat ratkaisunsa sen sijaan, että seurattaisiin vientivetoista mallia kuten aiemmin.

- Pitää ottaa huomioon toimialojen tilanne ja tarpeet sekä työn vaativuuteen ja osaamiseen nähden oikeudenmukaiseen palkkakehitykseen liittyvät seikat.

- Työ- ja virkaehtoihin liittyvät kysymykset ratkaistaan ja sovitaan työmarkkinaneuvotteluissa, eikä maan hallituksen pidä sekaantua sopimuskierrokseen tai palkankorotusten kohdentamiseen.

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki puolestaan huomauttaa, että neuvottelukierrosta koskeva koordinaatio poistuu väistämättä, kun työnantajat haluavat siirtää työehtosopimustoimintaa yritystasolle.

- Kunkin toimialan on loogista neuvotella ja sopia omista lähtökohdistaan. Lähdemme YTN:ssä tuleviin neuvotteluihin joka tapauksessa uudistamaan nykyiset sopimuksemme, ovatpa ne ala- tai yrityskohtaisia. Teknologiateollisuudessa on epäselvä tilanne sen vuoksi, että emme vielä tiedä, mitkä yritykset uuteen Teknologiateollisuuden työnantajiin liittyvät ja mikä on heidän edustavuutensa toimialoilla.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder painottaa, että vireä talouskasvu ja työvoimapula usealla alalla luovat edellytykset ostovoimaa tukevalle palkkapolitiikalle.

- Sopimusjärjestelmän hajautuminen ei saa heikentää tätä kehitystä.

Lue lisää | Akava neuvottelujärjestöineen: sovittelujärjestelmän uudistaminen tärkeää muuttuneessa toimintaympäristössä | 26.8.2021

JUKO | Työriitojen sovittelu tarvitsee uudistuksen – nykyjärjestelmä ruoskii erityisesti julkisen sektorin naisvaltaisia aloja | 29.9.2020