AVAINTES ja SEURETES neuvottelutiedote

16.5.2019 15:13

Neuvottelutulokseen päästiin 13.2.

AVAINTES neuvottelutulos

Sopimuskausi 1.2.2018 - 31.3.2020

Palkankorotukset

1.5.2018 yleiskorotus 25 € tai vähintään 1,25 %

1.4.2019 yleiskorotus 1,2 %

1.1.2019 paikallinen järjestelyerä 1,0 %

- paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämiseen ja paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen

- neuvotellaan antaen henkilöstön edustajille tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus, tavoitteena yksimielisyys

- jos ei yksimielisyyttä saavuteta, työnantajan on annettava 14.12.2018 mennessä selvitys jaetusta palkkasummasta, saajien lukumäärästä ja keskimääräisistä korotusten suuruuksista

- ellei selvitystä anneta, tai neuvotteluja ei ole käyty, jaetaan yleiskorotuksena

Työaikamääräykset

Yleis- ja toimistotyöaikamääräyksiä selkiytetään miten poissaolot vaikuttavat työaikaan. Vuosiloma, työloma ja lomautus lyhentää säännöllistä työaikaa ja alentaa ylityörajaa. Muutokset tulevat voimaan kesäkuussa 2018.

Lastentarhanopettajien suunnittelumääräykset: 13 % viikkotyöajasta varhaiskasvatuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä lasten suunnitelmien kirjaamiseen.

Henkilöstön edustajien asema

Luottamusmiesluvun nimi muuttuu henkilöstön edustajia koskevaksi luvuksi, koska siinä on määräyksiä myös työsuojeluvaltuutetusta.

Molempien korvauksia korotettiin yleiskorotusta suuremmalla osuudella (lm n. 16 % ja TSV n. 20 %)

Luottamusmiehen vapautus luottamusmiestehtävien hoitamiseen määräytyy edustettavien lukumäärään perustuvan taulukon mukaan porrastettuna siten, että  600:lla edustettavalla luottamusmies vapautetaan kokonaan omista työtehtävistä.

Allekirjoittajajärjestöllä on aina oikeus valita luottamusmies. (Aikaisemmin se oli sidottu siihen, että työpaikalla oli 5 ao. allekirjoitusjärjestöön kuuluvaa). Yhteistä luottamusmiestä koskevat määräykset poistuvat.

Henkilöstön edustajien koulutusmääräyksiä parannettiin. Jatkossa myös varaluottamusmiehellä on oikeus osallistua koulutuksiin ja työsuojeluvaltuutetun koulutukseen tuli omat määräykset.

Myös luottamusmieskoulutuksen sisältöä koskevaan sopimusmääräykseen tuli selkeytystä.

Työlomat

Isyysvapaa pitenee 6 arkipäivästä 9 arkipäivään ja jatkossa eläketapahtumaan tai kuntoutustukeen johtavassa sairaudessa palkkaus määräytyy kuten muissakin sairauksissa. Ehdoton palkkaoikeus päättyy eläkkeen tai kuntoutustuen alkuun.

 

SEURETES (Seure oy:n vuokratyöntekijöitä koskeva työehtosopimus) neuvottelutulos

Sopimuskausi 1.2.2018-31.3.2020

Palkankorotukset

1.5.2018 yleiskorotus 1,25 % kuitenkin vähintään 15 snt/tunti

1.1.2019 yleiskorotus 1,2 %

1.4.2019 yleiskorotus 1,0 %

Muita muutoksia sopimukseen ei sovittu.

 

Järjestöjen hallinnot käsittelevät neuvottelutuloksia tämän viikon aikana.

lisätietoja neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen p. 040-5909049