Ihmisiä työmarkkinauutisten takana – järjestelmällinen Laura Lindholm ei paljasta neuvottelutaktiikkaansa

23.1.2020 13:36

Neuvottelut kuntien palkansaajien työehdoista ja palkoista alkoivat maanantaina 14. tammikuuta. Työmarkkinoilla ja mediassa puhutaan pöydistä, kikystä, tavoitteista, talkoista, palkoista ja vastakkainasettelusta. Me JUKOssa haluamme kertoa myös, että neuvottelijat ovat ihmisiä, jotka osaavat työnsä ja tekevät sitä intohimolla.

Kuntien palkansaajia koskevat neuvottelut työehdoista alkoivat 14. tammikuuta. Kunta-alan noin 420 000 palkansaajista joka kolmas on jukolaisen liiton jäsen.

JUKO neuvottelee kunta-alalla neljä sopimusta: kuntien yleinen sopimus (KVTES), opettajien (OVTES) sekä lääkärien (LS) ja tekniikan (TS) sopimukset.

Neuvotteluryhmään kuuluvat Maria Löfgren (JUKO), Olli Luukkainen (OAJ), Laura Lindholm (Lääkäriliitto), Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat).

Esittelemme neuvottelujen edetessä koko JUKO-tiimin eli kaikkien sektorien neuvottelijat. Sarjassa on vuorossa Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm. Kuva: Laura alarivissä ensimmäinen vasemmalta.

Laura Lindholm: "Neuvottelija tarvitsee tuekseen hyvän joukkueen ja joukkuehengen"

Mikä kevään 2020 työehtosopimusneuvotteluissa on erityisen tärkeää?

Etukäteen on pohdittavana useita vaihtoehtoja ja niiden mahdollisia vaikutuksia parhaan ratkaisun löytämiseksi unohtamatta kustannuksia.

Mikä näyttäisi olevan erilaista kuin aiemmin?

Pöydällä on paljon asioita: Perinteisen kustannusvaikutuksen eli raharatkaisun lisäksi kiky-tunnit ja niiden kompensoiminen. Lisäksi kunta-alan pääsopimus on irtisanottu, mikä aiheuttanee neuvotteluihin lisähaasteen.

Lääkärisopimuksen pöydässä on yhtä aikaa poikkeuksellisen paljon asioita, kuten työaikalain vaikutusten käytännön toteutus työaikamääräyksissä. Vaikutusta voi olla muun muassa lääkärien päivystysjärjestelyihin ja lepoaikoihin.

Mistä hankit tietoa neuvottelujen tueksi?

Neuvottelutiimiltäni, taustaryhmiltä ja verkostoilta sekä JUKOn muilta neuvottelijoilta.

Monettako kertaa olet mukana?

Ensimmäisen kerran neuvottelin työnantajan edustajana vuosina 2002–2003. Lääkäriliittoon siirryin vuonna 2011.

Mitä olet oppinut aiemmista neuvotteluista?

Omat tavoitteet on hyvä pitää kirkkaana ja priorisoituina. Rauhallisuudesta ja järjestelmällisyydestä on apua. Joka kerta tulee yllätyksiä: Asiat ratkeavat, vaikka alku näyttää aina vaikealta.

Toimivin neuvottelutaktiikkasi?

Ei voi paljastaa.

Mieleenpainuvin neuvottelumuistosi?

Liittyy tarjouspaketin viilaamiseen ja loppuhetkiin ennen sopimuksen allekirjoittamista, mutta on sellainen, jota ei voi kertoa julkisesti.

Paras henkilökohtainen saavutuksesi neuvottelukierroksilta?

Iso järjestelmäuudistus eli lääkärisopimuksen päivystysmääräysten uudistaminen viitisen vuotta sitten.

Merkittävin neuvottelemalla läpimennyt saavutus?

Edelleen lääkärisopimuksen päivystysmääräysten uudistaminen.

Miten virittäydyt neuvottelutunnelmaan?

Ei tarvitse erikseen virittäytyä, tunnelma tulee itsekseen.

Kehen tukeudut neuvottelujen aikana?

Neuvottelutiimiini.

Kehu vastapuolen neuvottelija tai neuvottelutaho

Kuntatyönantajan Henrika Nybondas-Kangas. Tunnemme pitkältä ajalta ja keskustelu- ja neuvotteluyhteytemme on hyvä. Vaikka olisimme eri mieltä, pystymme punnitsemaan asiallisesti eri vaihtoehtoja ja pääsemään ratkaisuun. Voimme myös puhua toisillemme varsin suoraan.

Valitse JUKO-kirjain: Mikä neuvottelijalle tarpeellinen ominaisuus kirjaimesta tulee mieleen?

J niin kuin joukkuehenki. Neuvottelija tarvitsee tuekseen hyvän joukkueen ja joukkuehengen, minulla se on sekä JUKOssa että Lääkäriliitossa.

Terveiset JUKOn jäsenliittojen jäsenille

JUKOssa on asiantuntevia neuvottelijoita, joiden osaamisen voi luottaa.

Miten palaudut neuvottelujen aikana tai kiireisen päivän jälkeen?

Ulkoilemalla ja lukemalla.

Kenelle purat tuntojasi neuvottelujen aikana?

Neuvottelutiimilleni.

Terveiset vastapuolen neuvottelijoille

Pyritään tekemään valmistelutyö niin hyvin, etteivät asiat ole pahasti solmussa maaliskuun viimeisenä päivänä.

Mitä syöt neuvottelujen aikana?

Yritän syödä mahdollisimman monipuolisesti päivällä, koska loppuvaiheessa illat venyvät pitkiksi.

Miten pidät itsesi hyvässä kunnossa?

Ulkoilemalla ja lukemalla.

Paljonko tarvitset unta ja paljonko nukut?

Pyrin nukkumaan yössä vähintään kahdeksan tuntia.

Lue myös nämä

Ihmisiä työmarkkinauutisten takana – JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren luottaa viime hetken paineeseen: https://www.juko.fi/ajankohtaista/xxx/

Ihmisiä työmarkkinauutisten takana – ylivoimatilanteessa Jussi Junni jättää vastapuolelle kunniallisen pakotien: https://www.juko.fi/ajankohtaista/ihmisia-tyomarkkinauutisten-takana-jussi-junni/

Ihmisiä työmarkkinauutisten takana – neuvotteluissa Jonne Rinne ei ole sen enempää hyvä kuin pahakaan poliisi: https://www.juko.fi/ajankohtaista/ihmisia-tyomarkkinauutisten-takana-neuvotteluissa-jonne-rinne-ei-ole-sen-enempaa-hyva-kuin-pahakaan-poliisi/

Ihmisiä työmarkkinauutisten takana – Olli Luukkainen haluaa oppia tuntemaan neuvottelukumppaninsa: https://www.juko.fi/ajankohtaista/ihmisia-tyomarkkinauutisten-takana-jukon-hallituksen-puheenjohtaja-olli-luukkainen-haluaa-oppia-tuntemaan-neuvottelukumppaninsa/