JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren: "Sairaanhoitajien koulutussäätiön tunnustus HUSin johtavalle ylihoitajalle ei poista työnantajan vastuuta palkita arvokasta työtä tekeviä sote-ammattilaisia”

28.10.2020 12:14

Laadukas sote-organisaatio näkee esimiehen toimijana, joka varmistaa muiden jaksamisen, sujuvan työn sekä kansalaisille inhimillisen ja tasapuolisen palvelun.

Suomen suurimman julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren muistuttaa, että hoitotyön johtaminen on oma ammattinsa.

- Onnistuessaan se mahdollistaa sote-organisaation menestymisen vaikeinakin aikoina. Hyvä johtaminen säästää rahaa.

Löfgren painottaa, että työnantajan palkitsemispolitiikan pitää tulla sote-aloilla esiin vahvemmin.

- Suurimpana sote-sektorin työnantajana HUSin kannattaisi toimia esimerkkinä siitä, että sote-ammattilaisia arvostetaan myös rahallisesti. Yhdenvertainen ja läpinäkyvä palkka- ja palkitsemispolitiikka maksaa itsensä takaisin sitoutuneina ja motivoituneina työntekijöinä. Se vaikuttaa myös työssä jaksamiseen.

"On viimein tiedostettava, kuka hoitajia johtaa ja miten"

JUKO ja sen jäsenjärjestö Akavan sairaanhoitajat Taja korostavat, että laadukas sote-organisaatio ei näe esimiestä pelkkänä rekrytoijana ja tulipalojen sammuttajana, vaan toimijana, joka ammattitaidollaan varmistaa muiden jaksamisen, sujuvan työn sekä kansalaisille inhimillisen ja tasapuolisen palvelun.

- On viimein tiedostettava, kuka hoitajia johtaa ja miten.

Löfgrenin mukaan juuri tämän vuoksi on hienoa, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) johtavalle ylihoitajalle Marja Renholmille on myönnetty Venny Snellman -tunnustusapuraha.

Tunnustuksen myönsi Sairaanhoitajien koulutussäätiö.

Renholm on ollut kehittämässä koronavirusnäytteenoton drive in -pisteitä ja osallistunut hoitotyön edustajana HUSin, Uudenmaan kuntien sekä Erva-alueen pandemiakoordinaatioryhmiin. Hoitotyön johtajana hän osallistunut myös pandemiakoordinaatioryhmän ja sen työvaliokunnan työskentelyyn.

Tunnustuksen suuruus on 5 000 euroa.

Lue myös Akavan sairaanhoitajat Tajan puheenjohtajan Satu Pulkkisen ja JUKOn toiminnanjohtajan Maria Löfgrenin mielipide korona-keväältä 2020: Kuka hoitajia johtaa ja miten? Hoitotyö tarvitsee ammattijohtajia