Kunta-ala jatkoi avointen kysymysten käsittelyä torstaina

17.3.2022 16:05

Kunta-alan osapuolet käsittelivät sopimusalojen avoimia kysymyksiä torstain tapaamisessaan valtakunnansovittelijan luona. Esillä olivat myös työelämän kehittämisen organisointi- ja rahoitusmallit.

Kunta-alan osapuolet jatkoivat avointen kysymysten käsittelyä yleisellä tasolla torstaina 17. maaliskuuta. Valtakunnansovittelija oli aiemmin tällä viikolla pyytänyt, että osapuolet kartoittavat nyt kullakin sopimusalalla auki olevia asioita ja hahmottelevat niiden laajuutta.

Lisäksi osapuolet keskustelivat työelämän kehittämisen organisointi- ja rahoitusmalleista.

Seuraava sovittelutapaaminen työriitojen ratkaisemiseksi on huomenna perjantaina.

Lakkovaroitus kuudella paikkakunnalla

Neuvotteluja vauhdittaakseen JUKO ja JAU ovat julistaneet kolme lakkovaroitusta, jotka koskevat Rovaniemen, Jyväskylän, Tampereen, Kuopion, Turun ja Oulun kunta-aloja.

Keskiviikkona 16. maaliskuuta työ- ja elinkeinoministeriö päätti, että JUKOn osalta mahdollisten työnseisauksien toimeenpanoja on siirrettävä neljässä kaupungissa. Työtaistelukielto on voimassa Rovaniemellä ja Jyväskylässä 6. huhtikuuta kello 00.01 saakka ja Tampereella ja Kuopiossa 12. huhtikuuta kello 00.01 saakka.

Ministeriön kiellon perusteena on yleinen etu eli ylioppilaiskirjoitukset ja oppilaiden tasapuolinen mahdollisuus osallistua niihin. Päätös koskee mahdollisia työnseisauksia kokonaisuudessaan.

Turun ja Oulun lakkovaroituksen JUKO ja JAU ovat ajoittaneet huhtikuun 6.–7. päiville.

Sopimukseton tila 1. maaliskuuta lähtien

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti kunta-alan sopimusneuvottelut 28. helmikuuta jättämättä tarjousta, ja kuntasopimuksen piiriin kuuluvat palkansaajat siirtyivät sopimuksettomaan tilaan 1. maaliskuuta.

Valtakunnansovittelijan luona asioiden käsittely alkoi 7. maaliskuuta.

Kunta-alan neuvottelupöydässä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

JUKO | Julkinen sektori eläköityy hurjasti – ”Nyt on viimeinen hetki luoda vetovoimaa” | 17.3.2022

JUKO | Ministeriö siirtää JUKOn työtaistelutoimia Jyväskylässä, Rovaniemellä, Tampereella ja Kuopiossa | 16.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Oulua ja Turkua koskevan lakkovaroituksen – jo kolmas lakkovaroitus kunta-alan sopimusneuvotteluissa | 15.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty: Kunta-alalle uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto | 14.3.2022

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kuntasektorin sopimusneuvotteluista kotisivullamme. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.