Kunta-ala keskusteli sopimuskauden pituudesta ja palkankorotuksista perjantaina

25.3.2022 15:50

Kunta-alan osapuolet kävivät sovitteluviikon päätteeksi kiinni sopimusraamiin. Näin viikonlopun alla teemoina olivat sopimuskauden pituus, palkankorotukset sekä tekstimuutokset. Aiemmin viikolla keskusteltiin palkkaohjelmasta.

Kunta-alan osapuolet kokoontuivat tällä viikolla työriitojen sovitteluun joka päivä tiistaista perjantaihin. Seuraavan kerran ne tapaavat valtakunnansovittelijan luona maanantaina 28. maaliskuuta.

Viikonloppuna kokoontuvat sopimusalojen neuvotteluryhmät, ja JUKO jatkaa sisäistä valmistelua.

Edellinen palkkaohjelma 3,9 prosenttia

Aiemmin tällä viikolla sovittelussa teemana oli palkkaohjelma, joka JUKOn mukaan tarvitaan korjaamaan palkkojen jälkeenjääneisyyttä, turvaamaan ansiokehitystä sekä parantamaan työn veto- ja pitovoimaa.

Edellisen kerran kunta-ala toteutti palkkaohjelman vuosina 2003–2007. Tuota ennen oli selvitetty, että kuntien ja kuntayhtymien palkat ovat keskimäärin noin 7–8 prosenttia pienempiä yksityissektorin vastaaviin ammatteihin verrattuna. Tilanne ei ole tuosta kohentunut.

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo, että vuosina 2003–2007 palkkaohjelma oli 3,9 prosentin suuruinen.

– Samaan aikaan yksityinen sektori kuitenkin maksoi liukumia työntekijöilleen yhtä lailla. Eli mikäli julkisalan palkkaohjelmaa ei tuolloin olisi toteutettu, ero yksityiseen sektoriin olisi kasvanut entisestään.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kuntasektorin sopimusneuvotteluista kotisivullamme. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

JUKO: Palkkaohjelma nyt! – Vuosien 2003–2007 palkkaohjelma osoitti sen tärkeyden | 24.3.2022

JUKO: Palkkaohjelmalle on lukuisia perusteita – Tänään aiheena sovittelussa | 23.3.2022

JUKO | Kunta-alan mielenosoitus Helsingissä 5. huhtikuuta – ”Enää emme odota” | 23.3.2022

JUKO | Katso tästä JUKOn lakonuhat ja muut painostustoimet kunta-alalla | 23.3.2022

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.