JUKO: Palkkaohjelma nyt! – Vuosien 2003–2007 palkkaohjelma osoitti sen tärkeyden

24.3.2022 17:20

Kunta-alan osapuolet jatkoivat palkkaohjelman käsittelyä valtakunnansovittelijan luona torstaina 24. maaliskuuta. Näkökulmana oli palkkausjärjestelmien uudistaminen ja kehittäminen sekä tähän liittyvä rahoitus.

JUKO tavoittelee monivuotisella palkkaohjelmalla palkkojen jälkeenjääneisyyden korjausta, ansiokehityksen turvaamista sekä työn veto- ja pitovoiman parantamista. Kestoksi JUKO esittää neljästä kuuteen vuotta.

Edellisen kerran kunta-alan osapuolet sopivat palkkaohjelmasta kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa 2001–2002. Nämä palkkaukselliset kehittämistoimenpiteet kohdentuivat vuosille 2003–2007.

Tuon palkkaohjelman pyrkimyksenä oli säilyttää kunnallisten työpaikkojen kilpailukyky ja turvata pätevän henkilöstön saatavuus jatkossakin.

Vuosina 2001–2010 kuntasektorilla arvioitiin jäävän eläkkeelle yli kolmannes henkilöstöstä. Nyt on sama tilanne. Kevan tuoreen ennusteen mukaan nykyisestä kuntaväestä on eläköitymässä 33 prosenttia seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Ero yksityiseen selkeä

Palkkaohjelman perusteena on se, että kunta-alan palkansaajien ansiotaso laahaa jatkuvasti yksityistä sektoria jäljessä.

Edellisen palkkaohjelman alla eli vuonna 2001 tehty tilastollinen selvitys osoitti kuntien ja kuntayhtymien palkkojen olevan keskimäärin noin 7–8 prosenttia pienempiä kuin yleisten työmarkkinoiden palkat vastaavissa ammateissa.

Sen jälkeen parin vuosikymmenen aikana tilanne ei ole suinkaan korjautunut.

Julkisella ei juuri liukumia

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo, että palkkaero syntyy pääosin liukumista: yksityisellä sektorilla niitä on, mutta julkisella puolella todella vähän.

– Vuosina 2003–2007 julkinen sektori sopi ja toteutti 3,9 prosentin palkkaohjelman. Kuitenkin samaan aikaan yksityinen sektori maksoi saman verran liukumia työntekijöilleen kuin mitä julkisen alan palkkaohjelmalla pyrittiin kuromaan eroa umpeen.

– Eli mikäli palkkaohjelmaa ei tuolloin olisi toteutettu, erot julkisen ja yksityisen sektoreiden välillä olisivat entisestään kasvaneet.

Oheinen graafinen esitys Säännöllisen työajan ansioiden muutos yksityisellä ja kuntasektorilla 1995–2020 osoittaa tämän suuntauksen. Tilanne on edelleen huonontunut 2010-luvun puolestavälistä lähtien.

Sopimusraami esillä perjantaina

Seuraava sovittelutapaaminen on huomenna perjantaina 25. maaliskuuta. Sen aiheena on sopimusraami.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kuntasektorin sopimusneuvotteluista kotisivullamme. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

JUKO: Palkkaohjelmalle on lukuisia perusteita – Tänään aiheena sovittelussa | 23.3.2022

JUKO | Julkinen sektori eläköityy hurjasti – ”Nyt on viimeinen hetki luoda vetovoimaa” | 17.1.2022

JUKO | Kunta-alan mielenosoitus Helsingissä 5. huhtikuuta – ”Enää emme odota” | 23.3.2022

JUKO | Katso tästä JUKOn lakonuhat ja muut painostustoimet kunta-alalla | 23.3.2022

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.