PTYTES:n osalta saatiin neuvottelutulos perjantai-iltana

16.5.2019 15:13

Sopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen.

Työehtosopimus on voimassa 1.4.2014-31.1.2017.

 

•   1. jakso on 1.4.2014-31.1.2016 (22 kk)

•   2. jakso on 1.2.2016-31.1.2017 (12 kk)

 

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt neuvottelevat toisen jakson palkkaratkaisun kesäkuussa 2015. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen 15.6.2015 mennessä, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.1.2016.

Palkantarkistukset: 1.8.2014 yleiskorotus 20 € ja 1.8.2015 yleiskorotus 0,28 %.

Osa 1.8.2015 korotuserästä käytettiin vuosilomamääräysten muutoksiin. Vuosiloman aikainen sairauskarenssi poistui myös vuosilomalain ylittäviltä lomapäiviltä.

Sopimuskaudelle asetetaan kaksi työryhmää.

1) Palkkaustyöryhmä, jonka tehtävänä on kehittää työehtosopimuksen palkkausmääräyksiä ja palkkaryhmittelyliitettä uudet toimialat huomioiden.

2) Työhyvinvointityöryhmä, jonka tehtävänä on selvittää mahdollisuuksia edistää työhyvinvointia ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen hallinnan parantamiseksi.

 

Lisätetoja: Lakimies Jouni Vattulainen p. 040-5909049