Työterveyslaitoksen neuvottelut jatkuivat

8.1.2018 00:00

tänään 8.1.2018 joulutauon jälkeen.

Järjestöt jättivät yhteiset alustavat tavoitteet. Keskustelua käytiin erityisesti palkkausjärjestelmän uudistamistoimenpiteistä, jonka aikataulun ja toteuttamistavan osalta työnantaja- ja työntekijäpuolella on vielä suhteellisen eriävät näkemykset. Muilta osin työehtosopimuksen tekstimuutoksissa on havaittavissa myös yhteisiä intressejä. Neuvottelut jatkuvat tiivistyvässä tahdissa viikolla 3.