Työterveyslaitoksen tyka-korotuksista neuvottelutulos

16.5.2019 15:13

Työterveyslaitoksen työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkankorotuksista.

Neuvottelutuloksen mukaisesti taulukkopalkkoja korotetaan 1.1.2016 alkaen 18,67 euroa tai 0,5 prosenttia. Korotustapa valitaan sillä perusteella kumpi tuottaa suuremman korotuksen.

 

Erikoistumassa olevien lääkärien vähimmäispalkkoja korotetaan 0,5 prosenttia 1.1.2016 alkaen. Henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan myös 0,5 prosenttia.

 

 

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen, puh 040 837 2731

 

 

Työterveyslaitosta koskevan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat työnantajaa edustava Työterveyspalvelualan liitto ry ja työntekijöitä edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pääsopijajärjestö, joka edustaa yli 200 000 työntekijää kunnan, valtion, seurakuntien ja yliopistojen sopimusaloilla.