”Arkistonhoitajan työ tukee oman organisaation lisäksi yhteiskuntaa ja kulttuuriperinnön säilyttämistä”

7.2.2022 10:00

JUKO julkaisee yhteistyössä jäsenliittojen kanssa kirjoitussarjan #töissävaltiolla. Kolmantena työstään kertoo Päijät-Hämeen käräjäoikeuden arkistonhoitaja, käräjäsihteeri Veera Siiri. JUKO edustaa myös Veeraa valtion tammikuussa alkaneissa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa.

Vastaan arkistonhoitajana Päijät-Hämeen käräjäoikeuden arkiston toiminnasta. Vastuullani on arkistonmuodostussuunnitelman ja arkiston seulontaohjeiden noudattaminen sekä henkilöstön opastaminen ja ohjaaminen arkistotoimessa. Vastaan salaisten asiakirjojen käsittelemisestä, säilytyksestä ja tilauksista sekä valvon hävitettäväksi määrättyjen asiakirjojen hävittämistä. Huolehdin myös tietopalvelusta ja kirjastosta. Lisäksi tehtäviini kuuluu pysyvästi säilytettäväksi määrättyjen asiakirjojen luettelointi ja aineiston siirtäminen Kansallisarkistoon.

Arkistonhoitajan työ tukee sekä omaa organisaatiota että laajemmin yhteiskuntaa ja kulttuuriperinnön säilyttämistä. Arkisto- ja asiakirjahallintoala palvelee suurta yleisöä, mediaa ja tutkijoita. Työ arkistonhoitajana liittyy myös historiantutkimukseen, jonka kautta muodostamme kansallista ja henkilökohtaista muistia.

Yhteistyötä tutkijoiden ja median kanssa

Arkiston asiakirjoja lainataan työtehtäviä varten käräjäoikeuden henkilökunnalle, useimmiten käräjätuomareille. Arkistonhoitajan apua voivat tarvita myös tutkijat ja pro gradu -tutkielmaa tekevät opiskelijat. Kun meille tulee asiakirjatilaus, etsin arkistosta aineiston ja toimitan sen tutkijalle, pääasiassa sähköpostitse. Ennen aineiston luovuttamista luonnostelen tutkimuslupapäätökset, jotka laamanni allekirjoittaa.

Media tilaa meiltä välillä tuomioita hyvinkin vanhoista asioista. Jos on esillä jokin iso ja laajasti mielenkiintoa herättävä juttu, mediaa kiinnostaa kovasti myös vanhemmat jutut, jotka saattavat liittyä kyseiseen asiaan.

Kohti sähköistä arkistointia

Arkistoon kuuluvat myös sähköiset tallenteet ja esinetallenteet. Esimerkiksi todisteena olevat ääni- ja kuvatallenteet tallennetaan ja arkistoidaan cd- ja dvd-levylle tai muistitikulle.

Tehtäviini kuuluu kehittää sähköiseen arkistointiin siirtymistä ja opastaa siinä virastomme työntekijöitä. Olemme jo osaksi siirtyneet käyttämään sähköistä Aipa-tietojärjestelmää, jossa tällä hetkellä käsitellään hakemusasioita, salaisia pakkokeinoasioita sekä riita- ja turvaamistoimiasioita.

Arkistot osa historiaa

Parasta työssäni ovat työkaverit sekä työn monipuolisuus ja itsenäisyys. Voin kehittää ammattitaitoani ja oppia koko ajan uutta. Tämä työ on tärkeää myös koko yhteiskunnan näkökulmasta, sillä jos arkistoja ei olisi, puuttuisi iso pala historiaamme. Emme voisi esimerkiksi tutkia, miten tuomioistuinten toiminta, lain tulkinta ja soveltaminen, rangaistusten mittaaminen, rikosten ilmenemismuodot ja niin edelleen ovat vuosisatojen ja vuosikymmenten aikana muuttuneet. Asioiden kehittäminen edellyttää historian tuntemista.

Arkistonhoitaja, käräjäsihteeri Veera Siiri, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL (OHK ry), JUKO

  • Valtion hallinnon eri aloilla työskentelee asiantuntija-, johto- ja esimiestehtävissä 42 000 JUKO-liittoihin kuuluvaa akavalaista palkansaajaa. JUKO ja jäsenliittomme muistuttavat näistä tärkeistä ammattilaisista some-kampanjalla #töissävaltiolla.

Kuva | Ville Ritari

”Tullitarkastajana valvon suomalaisten turvallisuutta ja etua, mikä tekee työstäni palkitsevaa” | 24.1.2022

”Parasta työssäni on mahdollisuus edistää ilmastoasioita ELY-keskuksen henkilöstön kanssa” | 13.12.2021