JUKOn hallitus hylkäsi kunta-alan sovintoesityksen – ”Märkä rätti vasten kasvoja”

30.3.2022 18:00

Akavalaisia julkisalojen palkansaajia edustava neuvottelujärjestö JUKO on hylännyt valtakunnansovittelijan sovintoesityksen kunta-alan työriitaan. JUKOn hallitus päätti esityksen hylkäämisestä keskiviikkona. Koko kunta-alaa koskeva viikon mittainen ylityö- ja vuoronvaihto alkaa maanantaina 4. huhtikuuta. Lakot Jyväskylässä ja Rovaniemellä sekä Turussa ja Oulussa ovat toteutumassa ensi viikolla.

”Esitys osoittaa arvostuksen puutetta”

– Sovintoesityksen palkankorotusratkaisu on kuin märkä rätti vasten kunta-alan asiantuntijoiden ja esihenkilöiden kasvoja. Arvostuksen sijaan se osoittaa ”kyllä palkansaajat taas joustavat” -asennetta, sanoo JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Kunta-alan sovintoesityksen palkkaratkaisu on heikompi kuin äskettäin valtion ja kirkon sektoreilla tehdyt sopimukset. Luukkaisen mielestä tämä osoittaa konkreettisesti, miten vähän kunta-alan ihmisten työpanosta todellisuudessa arvostetaan.

– Sovintoesityksen mukainen ratkaisu työntäisi vielä lisää henkilöstöä pois kunnista ja tulevilta hyvinvointialueilta. Ei ihmisiä pidetä töissä ja uusia houkutella vain jakelemalla kymppejä sinne tänne raskaiden paikallisia järjestelyeriä koskevien neuvottelujen jälkeen. Päättäjien on ryhdistäydyttävä. Rahat kunnollisiin korotuksiin ja palkkaohjelmiin on löydettävä. Nyt on sen aika, Luukkainen vaatii.

JUKOn tavoitteena neuvotteluissa on vähintään 2 prosentin yleiskorotus tälle vuodelle ja monivuotinen palkkaohjelma, joka tarvitaan korjaamaan kunta-alan palkkojen jälkeenjääneisyyttä verrattuna yksityiseen sektoriin.

”Ratkaisuesitys lisäisi byrokratiaa”

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren ihmettelee, että sovintoesityksessä sormeiltiin voimassa olevaa kunnallista pääsopimusta, vaikka mikään neuvottelutaho ei ole irtisanonut nykyistä pääsopimusta.

– Meidän käsityksemme mukaan voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset eivät ole työriidan kohteena, eikä niitä tulisi sisällyttää sovintoesitykseen.

Löfgrenin mukaan valtakunnansovittelijan ratkaisuesitys johtaisi siihen, että byrokratia ja neuvottelupöytien lukumäärä kasvaisi.

– Yhden pääpöydän sijaan samat tahot joutuisivat setvimään samoja kiistoja kahdessa pöydässä.

Lakkojen ajankohdat lähestyvät

Jos kunta-alan virka- ja työehtosopimuksesta ei synny sopua, ensi viikolla edessä ovat muun muassa JUKOn lakot Jyväskylässä ja Rovaniemellä sekä JUKOn, JHL:n ja Jytyn lakot Turussa ja Oulussa 6.–7. huhtikuuta.

Tämän jälkeen vuorossa olisivat Kuopio ja Tampere 12.–13. huhtikuuta sekä Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen 19.–25. huhtikuuta. JUKO on suunnitellut myös seuraavan vaiheen vastauksena sovintoesityksen epätyydyttävään sisältöön.

Kaikkiaan JUKOn, JHL:n ja Jytyn lakonuhka koskee jopa 81 000:ta kuntapalkansaajaa.

Järjestöjen kolmas, koko Suomea koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto kuntasektorille alkaa maanantaina 4. huhtikuuta ja päättyy sunnuntaina 10. huhtikuuta.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kuntasektorin sopimusneuvotteluista kotisivullamme. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

JUKO | Kunta-alan sovittelu keskeytetty – jatkosta ei vielä tietoa | 31.3.2022

JUKOn kaikki lakko- ja painostustoimet | 31.3.2022

Valtakunnansovittelijan tiedote ja sovintoehdotus (pdf) | 31.3.2022

JUKO, Jyty ja JHL: Kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto uudelleen käyttöön | 28.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty: Neljäs lakkovaroitus laajentaa kuntalakot pääkaupunkiseudulle – Laajalla lakonuhalla haetaan vauhtia sovittelupöytään | 21.3.2022

Ministeriö siirtää JUKOn työtaistelutoimia Jyväskylässä, Rovaniemellä, Tampereella ja Kuopiossa | 16.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Oulua ja Turkua koskevan lakkovaroituksen – jo kolmas lakkovaroitus kunta-alan sopimusneuvotteluissa | 15.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty: Kunta-alalle uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto | 14.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Tamperetta ja Kuopiota koskevan lakkovaroituksen kunta-alan sopimusneuvotteluissa | 11.3.2022

Kunta-alan neuvottelut siirtyivät valtakunnansovittelijan luo | 7.3.2022

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.