Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historian laajimmat yt-neuvottelut päättyivät: Helsingin seurakuntayhtymän yhteiset palvelut vähentää 45 henkilötyövuotta

9.9.2022 10:51

Yt-neuvottelut kirkossa käydään edelleen ilman lain takaamaa suojaa. JUKO odottaa nyt, että Kirkkohallituksen valmistelema kirkon yhteistoimintalaki saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Lue täältä myös pääluottamusmiesten kannanotto.

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisistä palveluista vähennetään 45 henkilötyövuotta. Irtisanominen tai toisiin tehtäviin siirtyminen koskee 23 henkilöä.

Lisäksi 21 eläköitymisen tai määräaikaisuuden päättymisen johdosta vapautuvaa tehtävää jätetään täyttämättä. Kyse on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tähänastisen historian laajimmista yhteistoimintaneuvotteluista.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti huhtikuun alussa alkaneiden yt-neuvottelujen lopputuloksesta torstaina. Yt-neuvottelujen piirissä oli yhteensä 493 seurakuntayhtymän viranhaltijaa ja työntekijää. Alustava arvio töiden loppumisesta koski enintään 90 työntekijän tai viranhaltijan palvelusuhdetta.

- JUKOa edustavat seurakuntayhtymän luottamusmiehet ovat esittäneet sinnikkäästi vaihtoehtoja henkilöstövähennyksille. Kiitämme heitä sekä seurakunnan päätöksentekijöitä siitä, että säästöjen henkilöstövaikutukset ovat nyt huomattavasti alun perin arvioitua vähäisemmät, sanoo JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni.

- Henkilöstövaikutuksia olisi voitu edelleen vähentää panostamalla strategisesti jäsenhankintaan. Helsinkiläiset maksavat myös yhtä Suomen alhaisimmista kirkollisveroista, johon vain 0,05 prosenttiyksikön korotus olisi tuonut seurakuntayhtymälle 4 miljoonaa euroa lisätuloja.

Seurakuntayhtymä kertoo irtisanottavien tarkemman määrän perjantaina iltapäivällä.

- Yt-neuvottelut ovat työllistäneet luottamusmiehiä, jotka venyneet ja tehneet parhaansa hankalassa tilanteessa, muistuttaa JUKOn kirkon sektorin neuvottelupäällikkö Anne Mikkola.

Helsingin seurakuntayhtymä ilmoittaa säästötarpeekseen vuoteen 2025 mennessä noin 4,8 miljoonaa euroa, josta noin 1,2 miljoonaa euroa se pyrkii toteuttamaan säästämällä kustannuksista ja 700 000 euroa lisäämällä toiminnan tuottoja.

Kirkon palkansaajat edelleen vailla yt-lakia – valmistelua ja käyttöönottoa nopeutettava

JUKO odottaa nyt, että Kirkkohallituksen valmistelema kirkon yhteistoimintalaki saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Yt-neuvottelut kirkossa käydään edelleen ilman lain takaamaa suojaa.

JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni huomauttaa, että Helsingin seurakuntayhtymän säästötarve perustuu ennusteeseen kirkollisverotulon laskusta vuoteen 2030 mennessä.

- Työnantajan ennuste jäsenmäärien kehityksestä on huomattavasti synkempi kuin kirkon tilastopalvelun tuottama ennuste. Keskimäärin Helsingin seurakuntayhtymä on tehnyt vuosittain 5,9 miljoonaa euroa ylijäämää viimeisen viiden vuoden aikana. Tämä olisi pitänyt ottaa ratkaisussa huomioon.

Helsingin seurakuntayhtymän yhteiset palvelut vastaavat muun muassa seurakuntien talous-, henkilöstö- ja jäsenrekisteriasioita. Yhtymän vastuulla on myös yhtymän hallintoa, kiinteistöjä, hautausmaita ja viestintää. Lisäksi yhteisiin palveluihin kuuluu perheneuvontaa, kasvatusta, oppilaitostyötä ja erityisdiakoniaa sekä sairaalasielunhoitoa, vapaaehtoistoimintaa ja vastuu erityisryhmien toiminnoista.

Akavalaisia kirkon palkansaajia yt-neuvotteluissa edustaneet Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn luottamusmiehet ovat jättäneet neuvottelujen perusteista eriävän mielipiteen.

AKI-liitot, Diakoniatyöntekijöiden Liitto, Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT, Akavan Erityisalat ja JUKO järjestävät Helsingin seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen irtisanotuille neuvontatilaisuuden tiistaina 13. syyskuuta kello 14 - 16. Paikka on Paasitorni Hakaniemessä.

Neuvontaa tarjolla Helsingin seurakuntayhtymän yhteisistä palveluluista irtisanottaville 9.9.2022

Helsingin seurakuntayhtymän pääluottamusmiehet | Jokainen irtisanottu on liikaa 9.9.2022

Aki-liitot | Ohjeet irtisanotuille 9.9.2022

Aki-liitot | Kommentti: Helsingin seurakuntayhtymän YT:t päätökseen – Kirkossa varaudutaan uuteen aikaan 9.9.2022