JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren – sote-alan henkilöstöpula on ratkaistavissa, kaikki keinot käyttöön

1.11.2021 12:53

"Suomi kaipaa rakentavaa keskustelua siitä, mitä julkinen sektori on ja mitä sen tulisi olla. Meidän on kyettävä arvioimaan minkälaisia julkisia palveluja haluamme ylläpitää ja hoitamaan niiden resursointi sen mukaisesti kuntoon."

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren arvioi, että nyt on viime hetki etsiä ratkaisut sote-alan toimintaa rapauttavaan henkilöstöpulaan.

Lähes 200 000:ta julkisalojen akavalaista palkansaajaa edustava neuvottelujärjestö JUKO osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön tänään asettamaan sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta pohtivaan työryhmään.

- Päätös työryhmän perustamisesta on erittäin tervetullut. Haluamme kääntää kaikki kivet ratkaisujen etsimiseksi. Jo nyt tiedämme, että ongelmien ratkaisemiseksi on olemassa selkeitä keinoja, joita olemme sote-liittojemme ja muiden järjestöjen kanssa tuoneet esille julkisessa keskustelussa. Tarvitsemme nyt tahtoa sovittaa visiot yhteen.

- Työvoimapulan helpottajana keskeisimpiä keinoja ovat tehtävien vaativuutta vastaava ja kehittyvä palkkaus sekä työssä jaksamisen varmistaminen. Myös koulutuspaikkojen oikean määrän ja koulutuksen laadun varmistaminen, virkojen perustaminen ja täyttäminen sekä lisätyövoiman palkkaaminen ovat välttämättömiä keinoja ongelmien selättämiseksi.

Löfgren huomauttaa, että kaikki nämä edellyttävät riittävää rahoitusta.

- Selvää on, että ilmaisia keinoja henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi ei ole.

”Suomi kaipaa rakentavaa keskustelua siitä, mitä julkinen sektori on ja mitä sen tulisi olla”

JUKOn toiminnanjohtaja painottaa, että elintärkeää hankkeen onnistumiseksi ja kansalaisten koko sote-palveluketjun säilyttämiseksi on löytää keinot, joilla yhteiskunta sairaanhoidon rinnalla takaa myös perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien palvelujen tulevaisuuden.

- Estämällä sairauksia ja sosiaalisia ongelmia ennen kuin ne ovat käsissämme vähennämme niistä syntyviä kustannuksia ja säästämme yhteiskunnan varoja. Samalla vaikutamme tehokkaasti erityisesti hoitoalan työoloihin.

- Suomi kaipaa rakentavaa keskustelua siitä, mitä julkinen sektori on ja mitä sen tulisi olla. Meidän on kyettävä arvioimaan minkälaisia julkisia palveluja haluamme ylläpitää ja hoitamaan niiden resursointi sen mukaisesti kuntoon, Löfgren sanoo.

Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla JUKO edustaa virka- ja työehtoneuvotteluissa koko akavalaista sote-ketjua sosiaalityöntekijöistä lääkäreihin, terveydenhoitajista psykologeihin ja terapeutteihin. Edustettavia JUKOlla on sote-tehtävissä noin 20 ammattiliitosta.