Valtio | 78 000 valtion palkansaajan virka- ja työehtosopimuksesta on syntynyt neuvottelutulos keskiviikkoiltana

22.2.2023 19:38

Sopimuksen sisällöstä kerromme, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sen. JUKOn hallitus kokoontuu torstaina.

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu 78 000:tta palkansaajaa koskeva neuvottelutulos keskiviikkona 22. helmikuuta.

Sopimuksen sisällöstä kerromme, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sen. JUKOn hallitus kokoontuu käsittelemään kaksivuotista työehtoratkaisua torstaina iltapäivällä.

Valtion virka- ja työehtosopimuksesta neuvottelevat JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja työnantajaa edustava Valtion työmarkkinalaitos.

Neuvottelutuloksen hyväksymisen jälkeen sopimus siirtyy ensi viikolla valtioneuvoston ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan käsiteltäväksi. Sekä valtioneuvosto että valtiovarainvaliokunta voivat joko vahvistaa tai jättää vahvistamatta sopimuksen. Valtion työmarkkinalaitos saavutti neuvottelutuloksen valtion virka- ja työehtosopimuksesta ajalle 1.3.2023–28.2.2025 | VM 22.2.2023

Valtiolla yli puolet henkilöstöstä työskentelee akavalaisille tyypillisissä asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä.

Neuvotteluhistoria

Joulukuussa alkaneet neuvottelut valtion kuluvan vuoden palkankorotuksista päättyivät tuloksettomina 18. tammikuuta. Tämän jälkeen palkansaajien ja työnantajan edustajat ovat neuvotelleet koko sopimuksesta eli palkankorotuksista, muista sopimusmääräyksistä ja sopimuskauden pituudesta.

Valtio faktat

Sopimus | Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Markku Kojo (JUKO) ja JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne (SPJL)

Pääsopijat | JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

  • Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.
  • Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.
  • Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • JUKOlla on 3 500 luottamusmiestä eri puolilla Suomea. Työpaikalla he edustavat kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.

Lue lisää