Valtio | Neuvottelut 78 000 palkansaajan virka- ja työehtosopimuksesta jatkuivat maanantaina

20.2.2023 15:40

JUKO tavoittelee prosenttiperusteista palkankorotusta, joka ylittää sopimuskaudelle ennustetun hintojen nousun. Tällä viikolla osapuolet tapaavat myös tiistaina ja keskiviikkona.

Neuvottelut valtion 78 000 palkansaajan virka- ja työehtosopimuksesta jatkuivat 20. helmikuuta. Tällä viikolla osapuolet tapaavat myös huomenna tiistaina ja ylihuomenna keskiviikkona.

Kuluvan vuoden palkantarkistusneuvottelut päättyivät tuloksettomina 18. tammikuuta, jonka jälkeen palkansaajien ja työnantajan edustajat ovat neuvotelleet koko sopimuksesta eli palkankorotuksista, muista sopimusmääräyksistä ja sopimuskauden pituudesta.

JUKO tavoittelee valtiolla prosenttiperusteista palkankorotusta, joka ylittää sopimuskaudelle ennustetun hintojen nousun.

Valtiosektorin neuvottelupäällikkö ja JUKOn va. toiminnanjohtaja Markku Kojo muistuttaa, että viime keväänä solmittu virka- ja työehtosopimus on sanottu irti 14. tammikuuta. Sopimus on irtisanottu päättymään helmikuun lopussa.

– Jos neuvottelutulosta ei synny, valtio siirtyy sopimuksettomaan tilaan 1. maaliskuuta.

Tämän jälkeen työpaikoilla sovelletaan vanhaa virka- ja työehtosopimusta, kunnes uusi sopimus on valmis. Myös järjestölliset toimet ovat mahdollisia sopimuksettomassa tilassa.

Valtion virka- ja työehtosopimuksesta neuvottelevat JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja työnantajaa edustava Valtion työmarkkinalaitos.

Yli puolet valtion palkansaajista työskentelee akavalaisille tyypillisissä asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä.

Kerromme neuvottelujen etenemisestä perjantaisin JUKO Uutiset -kirjeessä. Seuraa ajantasatilannetta Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry. Neuvottelutuloksen syntymisestä ja sopimuksen hyväksymisestä muun muassa luottamusmiehet ja lakkopäälliköt saavat neuvottelutiedotteen myös sähköpostiinsa.

Valtio faktat

Sopimus | Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Markku Kojo (JUKO) ja JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne (SPJL)

Pääsopijat | JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos

Yli puolet valtion 78 000 palkansaajasta työskentelee akavalaisille tyypillisissä asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

  • Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.
  • Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.
  • Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • JUKOlla on 3 500 luottamusmiestä eri puolilla Suomea. Työpaikalla he edustavat kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.

Lue lisää