Henkilöstön edustajien nimeäminen sote- ja aluehallintouudistuksen ohjausryhmiin ja muihin valmisteluryhmiin

16.5.2019 15:10

Sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelu on käynnistynyt tai käynnistymässä kaikissa 18 maakunnassa. Uudistusta varten perustettavat työryhmät (nimi voi olla muukin, esim. hanketyöryhmä) ja näiden alaryhmät ovat alkaneet järjestäytyä.

 

Pääsopijajärjestöjen yhteinen tiedote paikallisille toimijoille kokonaisuudessaan liitteessä.